Муніципальна інспекція Житомирської міської ради (далі – Інспекція) є самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради (на правах відділу). Інспекція підконтрольна, підзвітна Житомирській міській раді і підпорядкована її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.

     Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, положенням та іншими нормативними актами.

Основними завданнями Інспекції в сфері паркування транспортних засобів на території міста в межах її повноважень є:

 1. Контроль за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів та проведення їх тимчасового затримання у м. Житомирі (Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів);
 2. Контроль за станом майданчиків для паркування транспортних засобів;
 3. Проведення профілактичних засобів щодо недопущення вчинення правопорушення в сфері паркування транспортних засобів;
 4. Притягнення винних осіб до відповідальності за порушення законодавства в сфері паркування транспортних засобів у м. Житомирі;
 5. Розробка та внесення пропозицій щодо формування державної політики з питань контролю за дотриманням законодавства про організацію паркування транспортних засобів і безпеки дорожнього руху;
 6. Взаємодія з іншими органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 7. Здійснення контролю за станом благоустрою та забезпеченням чистоти і порядку на території майданчиків для паркування транспортних засобів;
 8. Проведення перевірок додержання водіями правил паркування транспортних засобів, у тому числі щодо своєчасної оплати за послуги паркування транспортних засобів;
 9. Складання постанов про адміністративні правопорушення щодо порушень, розгляд яких належить до компетенції Інспекції;
 10. Фіксування правопорушень та прийняття рішень щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення в сфері паркування транспортних засобів.

Основними завданнями Інспекції в сфері благоустрою міста в межах повноважень є:

 1. здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства про благоустрій населених пунктів;
 2. здійснення контролю в сфері незаконної торгівлі на вулицях міста, в тому числі незаконної торгівлі з рук у невстановлених для цього місцях, в межах повноважень;
 3. проведення роз’яснювальних та інформаційних заходів з метою створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів;
 4. здійснення профілактичних заходів з метою запобігання правопорушенням в сфері благоустрою, торгівлі, зовнішньої реклами тощо;
 5. здійснення контролю за виданими паспортами прив’язки на тимчасові споруди відповідності умовам видачі та схемі розміщення тимчасової споруди;
 6. організація виконання рішень Житомирської міської ради, її виконавчого комітету, направлених на виникнення, зміну або припинення прав та обов’язків суб’єктів господарювання та фізичних осіб в сфері благоустрою міста, зовнішньої реклами, незаконної торгівлі в межах повноважень тощо;
 7. надання консультативної допомоги юридичним та фізичним особам в межах компетенції Інспекції;
 8. здійснення розгляду звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до повноважень Інспекції;
 9. виконання доручень виконавчого комітету та/або міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря міської ради, керуючого справами;
 10. участь у розробці та забезпеченні виконання місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;
 11. участь у розробці правил благоустрою територій населених пунктів;
 12. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 13. здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами в межах повноважень Інспекції;
 14. фіксування правопорушень шляхом складання протоколів про адміністративні правопорушення щодо осіб, які вчиняють правопорушення;
 15. винесення приписів, в межах повноважень Інспекції, щодо усунення порушень, в тому числі і щодо санітарного стану територій та об’єктів благоустрою, та контроль за їх виконанням;
 16. здійснення контролю, в межах повноважень Інспекції, за виконанням робіт, які проводяться самовільно з порушенням благоустрою та потребують отримання відповідного дозволу, вжиття заходів щодо зупинення таких робіт;
 17. підготовка та винесення пропозицій щодо скасування дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами, сезонної торгівлі тощо;
 18. підготовка та винесення пропозицій щодо проведення демонтажу незаконно розміщених об’єктів зовнішньої реклами, тимчасових споруд, обладнання, торгівельного обладнання, конструкцій, меблів, тари тощо;
 19. розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;
 20. організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.